Algemene voorwaarden:

  • Wanneer u lid wordt van Fitness BasicNeck is uw lidmaatschap, na het verlopen van de afgesloten periode, per maand opzegbaar. Na het verlopen van de eenmalige betaling, wordt uw abonnement automatisch met €24,95 p.m. verlengd. U kunt zelf aangeven dit weer met een eenmalige betaling te willen verlengen.

  • Maandabonnementen worden automatisch per kalendermaand verlengd. Na uitschrijving van het abonnement  heeft u nog één volledige maand opzegtermijn.

  • Opzegging van elk abonnement geschied persoonlijk aan de receptiebalie van Fitness BasicNeck, elke andere vorm van opzegging wordt door ons niet erkent. Elk abonnement dient één volgende maand van te voren opgezegd te worden.

  • Indien u er voor kiest per automatische incasso per maand te betalen wordt uw rekening enkele dagen voor het verstrijken van de maand door ons belast. Indien de automatische incasso mislukt heeft u tot de 2e week van de desbetreffende maand om dit alsnog te regelen. Bij een tweede mislukte incasso wordt er €5,- administratiekosten in rekening gebracht.

  • Wanneer u de contributie niet betaald vervalt het recht op de toegang, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan.

  • Fitness BasicNeck stelt al het mogelijke in het werk om het sportcentrum en haar faciliteiten zo veilig mogelijk te maken.

  • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan u zelf als gevolg van het gebruik van apparatuur en of groepslessen, mits ontstaan door aanwijsbaar falen van de ter beschikking gestelde trainingsapparatuur.

  • Fitness BasicNeck kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van, of vermissing en schade aan uw persoonlijke eigendommen.

  • Indien u lid bent geworden dient u zich te houden aan de door Fitness BasicNeck opgestelde huisregels.